Publications 2015

This booklet gives a concise overview of publications, congress papers, books and (peer reviewed) articles in the field of Heritage and Architecture over the year 2015.

CHANGES

Changes in Cultural Heritage Activities: New Goals and Benefits for Economy and Society (CHANGES) is a European Project supported by the JPI Heritage Plus program. Considering the diversity of European cultural heritage, the skills required in built heritage activities and the spread of environmentally sustainable approaches, the research aims at producing new local models directed to support Planned Preventive Conservation, Maintenance and Monitoring. The expected outcomes, to be transferred to stakeholders and society, in order to increase social and human capital at a local level are: a better understanding of cultural heritage, an empowerment of local communities, a progress of protection quality of built heritage, environmental enhancement, an improved cost-effectiveness for private owners and managers of historic properties and a proposal for a funding scheme supporting a sustainable conservation process.

www.changes-project.eu

Capita Selecta 2014

De tijd van massale nieuwbouw is voorbij, de ontwerpopgave van de toekomst is opwaarderen van bestaand vastgoed. Dat is het uitgangspunt van de Capita Selecta-lezingen van dit jaar. Onder de titel ‘No Excuse: Re-Use!’ wordt vijf weken aandacht besteed aan werken met erfgoed.

Heritage & Architecture

De sectie Heritage & Architecture is onderdeel van de afdeling Architectural Engineering + Technology, en richt zich op de ontwerpopgaven van het gebouwde erfgoed. Het begrip erfgoed wordt hierbij breed geïnterpreteerd, en staat los van een formele status als monument. Bij alle ontwerpopgaven in een bestaande context zal het verleden een min of meer belangrijke rol spelen. De sectie Heritage & Architecture richt zich vooral op die ontwerpopgaven waarbij het voorafgaande de verdere ontwikkeling sterk bepaalt. Het werkterrein van de sectie heeft de afgelopen jaren sterk aan betekenis gewonnen.

Naam auteur: H&A redactie
© 2019 TU Delft

Metamenu